Vad kostar läkarintyget?

När körkort ska tas för buss eller lastbil behöver ett läkarintyg för högre behörighet ordnas och lämnas in. Det innebär därmed alla körkort inom C- och D-klassen. Med tanke på att det kostar relativt mycket med körkort är kostnaden för just detta läkarintyg en mindre del av den totala kostnaden. Men för den som ”jagar kostnader” kan det löna sig att jämföra. Vi har tittat på tre olika mottagningar i Stockholm och vad de tar för ett sådant intyg.

”Läkarintyg för körkort”

En läkarmottagning som specialiserat sig mot just läkarintyg. På hemsidan presenteras exempelvis att de kan utfärda drogtester, för ADHD/psykisk ohälsa och högre behörighet. Detta är lite unikt för Stockholm (och eventuellt Göteborg) att vissa läkarmottagningar har valt att enbart specialisera sig på detta. På andra orter finns enbart allmänna läkarmottagningar som därmed både kan göra undersökningar och intyg med ett bredare utbud.
Priset? 950 kr

En ”lättillgänglig hälsocentral”

En hälsocentral som på flera sätt lyfter fram sin ”tillgänglighet” som sin stora fördel. Här finns gratis parkering (vilket är ovanligt i Stockholm) samt närhet till både tunnelbanestation och bussförbindelse. Centralen växte upp just på grund av företagare efterfrågade enklare lösningar gällande transporten. Idag jobbar både företagsläkare, allmän läkare, sjuksköterskor och hälsopedagoger här. Stort fokus ligger fortfarande på företagshälsovård.
Priset? 1000 kr

Läkarmottagning för körkortsintyg

Ännu en läkarmottagning enbart fokus på körkort. Men det handlar inte bara om att ge intygen som krävs för att kunna få körkort utan även om bedömningar inom exempelvis kognitivt beteende. I vissa fall krävs mer än enbart läkarintyg för högre behörighet. Det kan exempelvis finnas krav på alkohol- och narkotikauppföljning eller specifika provtagningar. Företaget lyfter fram att de kan göra paketlösningar helt utifrån de behov som finns. Detta både till privatpersoner och företag. Ett exempel är att de kan genomföra personlighetstester (på offert), begåvningstester och behandling av legitimerad psykolog.
Priset? 695 kr

Stor skillnad i pris – eller?

Jämförs billigaste priset på läkarintyg för högre behörighet med det dyraste priset skiljer det sig 30%. Är det ett företag som behöver ha många undersökningar kan det därmed göra skillnad men samtidigt handlar det bara om 300 kr per intyg. Det man framförallt bör jämföra är om läkaren kan ge samtliga intyg som behövs. Detta så man inte behöver gå till två mottagningar för att därigenom komplettera med ytterligare tester.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *